Knjižnica/Doktorske dizertacije, magistrska in diplomska dela, seminarske naloge

 V tem delu knjižnice lahko najdeš seminarske naloge, diplomska dela in druga dela študentov različnih študijev na temo drog, uporabe drog, politike na področju drog in zmanjševanja tveganj.


Diplomsko delo: škodljivost uživanja droge ekstazi

Diplomsko delo: škodljivost uživanja droge ekstazi

Diplomsko delo: škodljivost uživanja droge ekstazi

23.5.2017 - Ekstazi, toksičnost, zdravstveni zapleti, ozaveščanje uporabnikov. Avtor: Matej Pirnat, ZF - Zdravstvena fakulteta

Dipl. delo: Zdravljenje odvisnosti od drog - primer Centra za zdarvljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Dipl. delo: Zdravljenje odvisnosti od drog - primer Centra za zdarvljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Dipl. delo: Zdravljenje odvisnosti od drog - primer Centra za zdarvljenje odvisnosti od prepovedanih drog

31.3.2016 - Droge, totalne institucije, teorije nastanka odvisnosti, dejavniki tveganja za nastanek bolezni odvisnosti, stigma, polje deviantnega, družbena norma, modeli obravnave odvisnikov, politika na področju drog, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ect. Avtorica: Lavra Vrlič, Filozofska fakulteta.

Subkulturne prakse klubskih kultur in subkulture rejva

Subkulturne prakse klubskih kultur in subkulture rejva

Subkulturne prakse klubskih kultur in subkulture rejva

18.3.2016 - V diplomskem delu se avtor osredotoča na preučevanje klubskih kultur in subkultur rejva kot sodobnih družbenih pojavov, katerih pomembnost in integreranost v širšo družbo se z leti krepita in pridobivata na pomembnosti za življnejne maldih.

Analiza nelegalnega trga z marihuano v Sloveniji in ocena davčnih posledic

Analiza nelegalnega trga z marihuano v Sloveniji in ocena davčnih posledic

7.3.2016 - magistrsko delo, avtor: Petar Perić, mentor: Miroslav Verbič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, september 2015

Beyond internet as tool: A mixed-methods study of online drug discussion. Doctoral thesis (angleščina)

Beyond internet as tool: A mixed-methods study of online drug discussion. Doctoral thesis (angleščina)

1.3.2016 - Barratt, Monica J. (2011). Beyond internet as tool: A mixed-methods study of online drug discussion. Doctoral thesis, National Drug Research Institute, Faculty of Health Sciences, Curtin University, Melbourne, Australia.

Nova dognanja o uporabi psihedeličnih spojin v terapevtske in raziskovalne namene

Nova dognanja o uporabi psihedeličnih spojin v terapevtske in raziskovalne namene

27.10.2014 - zaključna naloga, avtor: Damjan Marić; mentor: izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek; študijski program: Biopsihologija, 1. stopnja, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti

Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti

9.12.2013 - diplomsko delo, avtor: Luka Tratnik, mentor: Doc. dr. Jurij Selan, somentorica: doc. dr. Beatriz Tomšič-Čerkez, Oddelek za likovno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, november 2013

Ocena politike pregona konoplje v Republiki Sloveniji, Kraljevini Nizozemski in Združenih državah Amerike

Ocena politike pregona konoplje v Republiki Sloveniji, Kraljevini Nizozemski in Združenih državah Amerike

9.12.2013 - diplomsko delo, avtor: Andrej Valenčak, mentor: izr. prof. dr. Vinko Gorenak, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, marec 2013